Pozvánka na 2 zasedání roku 2021 Svazku obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova v likvidaci