OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení místní úpravu provozu na pozemních komunikacích