OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích