Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v k. ú. Slaviboř