Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Vyvěšeno: 
22. 09. 2020
Platí do: 
20. 11. 2020
Dokument: