Oznámení nájemcům hrobových míst hřbitova v Radkově

OBECNÍ ÚŘAD RADKOV UPOZORŇUJE NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST HŘBITOVA V RADKOVĚ NA NUTNOST ZAPLATIT POPLATEK ZA HROBOVÉ MÍSTO.
POPLATKY SE VYBÍRAJÍ V KANCELÁŘI OÚ RADKOV V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH (STŘEDA 19:30 – 20:30)