Oznámení k platbám za vodu

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE, ŽE FAKTURY ZA VODU LZE ZAPLATIT I HOTOVOSTNÍM ZPŮSOBEM DO POKLADNY OBCE BĚHEM LEDNA.

PROSÍME VŠAK PŘEDNOSTNĚ O BEZHOTOVOSTNÍ ZPŮSOB PLATBY NA BANKOVNÍ ÚČET OBCE.