Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Dačice