OMEZENÍ SPOTŘEBY VODY

OMEZENÍ SPOTŘEBY VODY
Z VEŘEJNÉHO VODOVODU

Z důvody oprav úpravny vody v Radkově a tedy dočasně snížené
kapacitě vodovodu je nutné snížit spotřebu vody odebírané z
veřejného obecního vodovodu.
Z tohoto důvodu prosíme občany o snížení své spotřeby vody
odebírané z vodovodu.
SOUČASNĚ SE Z VODOVODU NESMÍ NAPOUŠTĚT DOMÁCÍ
BAZÉNY A ZALÉVAT
TOTO OPATŘENÍ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ

O ukončení oprav úpravny vody vás budeme informovat.
Domácích studní se žádné omezení netýká a doporučujeme je
maximálně využívat.
Děkujeme za pochopení.