Odpověď na dotaz na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím