Obec Černíč - OZV 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství