Návrh rozpočtového výhledu obce Černíč na roky 2020 - 2023