Mikroregion Telčsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2023, účetní výkazy, inventarizační zpráva, návrh závěrečného účtu