Informační web týkající se pomoci Ukrajině.

Kraj Vysočina zřídil webovou stránku s informacemi týkající se pomoci Ukrajině včetně informací pro občany Ukrajiny nacházející se v České republice. Více na https://www.kr-vysocina.cz/ukrajina.asp.