Informace o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň