DSO OHR - Pozvánka na valnou hromadu, Návrh rozpočtu na rok 2024, Návrh střednědobého výhledu