Černíč má staronového starostu a novou místostarostku

V pátek 21. října 2022 zasedalo poprvé zastupitelstvo obce v novém složení. Po složení slibu následovala volba starosty, místostarosty a členů finančního a kontrolního výboru ve složení:

starosta: Mgr. Štěpán Komárek

místostarostka: Mgr. Eliška Leitkepová, DiS.

předseda finančního výboru: Jiří Šeda

členové finančního výboru: Drs. Caspar Jacobs, Eduard Kněžínek

předseda kontrolního výboru: Tomáš Dvořák

členové kontrolního výboru: Jiří Pavlíček, Bohuslav Richter